A RIVERINE projekt

A RIVERINE projekt az Ökológiai Kutatóközpont folyóvizekkel kapcsolatos közcélú monitorozási munkáit fogja össze.
Napjaink egyik legnagyobb kihívása az antropogén terhelések, valamint a klímaváltozás okozta extrém időjárási körülmények vízfolyásokra gyakorolt hatásának nyomon követése. Hazánkban összesen 9800 vízfolyás szerepel a vízügyi nyilvántartásban, amelyek közcélú monitorozásában és a szükséges módszertanok fejlesztésében az Ökológiai Kutatóközpont rendszeresen részt vesz.

A vizek minősége, a vízi élőlények „állapota” ma már minden felelősen gondolkodó ember számára fontos kérdés. Nagy folyóink monitorozása országos alapfeladat, de a gyors változások nyomonkövetése (invázó, urbanizáció, új típusú szennyezők megjelenése és ezek hatása, bioakkumuláció) ezen túlmutat, célzott módszereket és elemzéseket kíván. Közcélú feladatként, specialisták tudására alapozva szolgáltatunk az adott víztérre és annak tágabb környezetére vonatkozó aktuális információt és tájékoztatást a helyi közösségek és a tágabb társadalmi közeg számára.

Célunk a hazai vízfolyások integratív vizsgálata:

  • meghatározó élőlénycsoportok, nehézfémek, szerves mikroszennyezők kimutatása és ökológiai kapcsolatrendszerük feltárása
  • felszíni vízfolyásaink állapotának monitorozása, a bennük zajló változások nyomonkövetése
  • a kiszáradó kisvizektől a Dunáig
  • specialisták bevonásával, élőlényközpontú megközelítésben, morfológiai és molekuláris módszerekkel, valamint a fontosabb háttérváltozók mérésével.

A projekt moduljai

A RIVERINE projekt öt modulból áll, melyek közül három a Duna és mellékágainak vizsgálatát, egy a kisvízfolyások vizsgálatát, egy pedig az eurázsiai hód közösségi alapú monitorozását célozta meg.