Ugrás a tartalomra

Joint Danube Survey

A Duna vízi makrogerinctelen élőlény-együttesének vizsgálata 2021 folyamán

Összefoglalás

A 2021-ben végzett Duna-vizsgálat során mindkét alkalommal közepes vízállás uralkodott, amely megnehezítette a vízi makrogerinctelen taxonok reprezentatív kimutatását. A helyzet nagyon hasonló volt a 2019-ben végrehajtott JDS4 mintavételi program körülményeire, amikor szintén hosszan tartó nagy vizeket tapasztaltunk közvetlenül a mintavételi program megvalósítását megelőző időszakban és a mintavétel alatt is.

Makrozoobentosz

Az ELKH Ökológiai Központ Vízökológiai Intézete 2021 folyamán egy Duna-felmérésbe fogott, amelynek módszertana megegyezett az ICPDR által koordinált és 2019-ben lefolytatott Negyedik Duna-expedíció (4th Joint Danube Survey, továbbiakban JDS4) programjával, és egyben annak a későbbiekben évenként megismételt folytatása volt.