Ugrás a tartalomra

biodiverzitás

A Duna vízi makrogerinctelen élőlény-együttesének vizsgálata 2021 folyamán

Összefoglalás

A 2021-ben végzett Duna-vizsgálat során mindkét alkalommal közepes vízállás uralkodott, amely megnehezítette a vízi makrogerinctelen taxonok reprezentatív kimutatását. A helyzet nagyon hasonló volt a 2019-ben végrehajtott JDS4 mintavételi program körülményeire, amikor szintén hosszan tartó nagy vizeket tapasztaltunk közvetlenül a mintavételi program megvalósítását megelőző időszakban és a mintavétel alatt is.

Zooplankton fajok előfordulása a Duna mintavételi helyszínein, 2021 májusban

Szerzők:
Kiss Anita

Adattulajdonos:
Állatökológiai Kutatócsoport
Vízi Ökológiai Intézet, Ökológiai Kutatóközpont

Módszertan:
zooplankton vizsgálatok,
Taxonok előfordulása és egyedsűrűsége (egyed/100 l) a Duna magyarországi hosszszelvénye mentén

Vizsgált taxoncsoportok:
kerekesférgek (Rotatoria), ágascsápú rákok (Cladocera), evezőlábú rákok (Copepoda), kagylósrákok (Ostracoda)

Mintavételi időpont:
2021.05.25-26.

Mintavételi helyek:

Fitoplankton (FP) vizsgálati eredmények, 2021. május

Szerzők:
Ács Éva és mtsai

Adattulajdonos:
Klasszikus és Molekuláris Fikológiai kutatócsoport
Vízi Ökológiai Intézet, Ökológiai Kutatóközpont

Módszertan:
Fitoplankton vizsgálatok, SEM eredményekkel összevonva
Taxonok előfordulása és egyedszám koncentrációja (egyed/ml) és összes biomasszája (mg/l) a Duna magyarországi hosszszelvénye mentén

Makrozoobentosz

Az ELKH Ökológiai Központ Vízökológiai Intézete 2021 folyamán egy Duna-felmérésbe fogott, amelynek módszertana megegyezett az ICPDR által koordinált és 2019-ben lefolytatott Negyedik Duna-expedíció (4th Joint Danube Survey, továbbiakban JDS4) programjával, és egyben annak a későbbiekben évenként megismételt folytatása volt.